20., 21. augusts - BST Braku Takas Open 2016

Sezona sasniegusi savu viduspunktu un pienācis laiks pieteikties Baltic Sea Tour 5. posmam - Braku Takas Open
Līdzīgi, kā iepriekšējos gados, sacensībās tiks piešķirti arī Latvijas Čempionāta punkti. Sacensības notiks pēc BST nolikuma, bet Latvijas spēlētāju rezultāti papildus tiks vērtēti arī pēc LČ kritērijiem. Tas būs LČ 6. posms.


Sacensību formāts

Sacensības notiks 2 dienas. 20. augustā pirmie divi 18 celiņu raundi, 21. augustā trešais 18 celiņu raunds un 9 celiņu finālraunds. LČ ieskaitē tiks vērtēti tikai pirmie trīs raundi. Tā kā BST ir vecuma ierobežojumi, LČ U13 gupa netiks vērtēta.

Pieteikšanās

Pieteikšanās sacensībām notiks skoorin.com sistēmā. Lai to izmantotu - jāreģistrējas. Reģistrējoties Skoorin sistēmā jāizmanto savs īstais vārds un uzvārds (šoreiz vēlams bez garumzīmēm).
Pieteikšanās termiņi:
1. fāze: 19. - 22. jūlijs - Pieteikties var BST'2016 līdzšinējie spēlētāji ar PDGA numuriem;
2. fāze: 22. - 29. jūlijs  - Pieteikties var ikviens PDGA biedrs;
3. fāze:  29. jūl. - 15. augusts - Pieteikties var ikviens.
Pieteikuma apstiprināšana:
Dalībnieks ir pieteikts sacensībām tad, kad viņš ir veicis priekšapmaksu un skoorin.com ir redzams, ka pieteikums ir apstiprināts.


Divīzijas

MPO (var spēlēt visi) – 20 € vai 40 €*
MJ2 (juniori, dz.g. 2001. - 2004.) – 10 €
FPO (sievietes) – 20 € vai 40 €*
MPM (Masters (dz.g. 1976 vai agrāk)) – 20 € vai 40 €*

*40 € maksa ir brīva izvēle. Šo summu maksājošie sacentīsies par posma naudas balvu. Jo vairāk pretendentu, jo lielāka summa.


Priekšapmaksa

Piesakoties sacensībām, nekavējoties jāveic priekšapmaksa.
20 € - MPO,FPO, MPM spēlētājiem, kas nepretendē uz naudas balvu
40 € - MPO,FPO, MPM spēlētājiem, kas pretendē uz naudas balvu
10 € - MJ2
Viena no priekšapmaksas iespējām ir 30. jūlija posmā Staros veikt maksājumu par Braku posmu.
Otra iespēja ir veikt maksājumu Brakos - noteikto termiņu robežās. Izdevīgi vietējiem.
Trešā iespēja ir veikt maksājumu uz kontu.
Ja nauda samaksāta klātienē vai ja saņēmēja kontā nauda nonākusi noteiktajā termiņā, un pieteikums ir bez kļūdām, dalība ir apstiprināta.
Ja līdz termiņa beigām maksājums nav izdarīts klātienē vai nauda kontā nav ienākusi, dalībnieks tiek dzēsts no saraksta.
Saņēmējs: SIA “VEJKALNS”
Reģ. num.: LV45401012281
Konts: LV35HABA0551034457958
Maksājuma aprakstā lūgums norādīt:
Garantijas maksa par disku golfu 20.08.2016 – Vārds, uzvārds
(vai vairāku personu vārdi)


Dalības atcelšana

Ja dalība tiek atcelta līdz 31. jūlijam tiek atgriezta visa summa mīnus 5 € par datu apstrādi
Ja dalība tiek atcelta līdz 10. augustam tiek atgriezta visa summa mīnus 10 € par datu apstrādi
Ja dalība tiek atcelta pēc 10. augusta, nauda netiek atgriezta.

Sacensību programma

Sacensību programma - līdzīga citiem BST posmiem: Piektdien dubultspēle, sestdien, svētdien - lielie mači.
Par visu sīkāk - Baltic Sea Tour mājaslapā.