Kalendārs

Lai kalendārā ievietotu savas sacensības, lūdzam sūtīt e-pastu uz gatis@diskgolfs.info!
Spiežot uz bultiņas kalendāra labajā augšējā stūrī, var izvēlēties, ko rādīt...

A* = sacensības iekļautas LDGF reitingā. Maksimālais reitinga punktu skaits - 100
B* = sacensības iekļautas LDGF reitingā. Maksimālais reitinga punktu skaits - 60
C* = sacensības iekļautas LDGF reitingā. Maksimālais reitinga punktu skaits - 30