Jaunie disku golfa noteikumi (2018)

Visā pasaulē disku golfs tiek spēlēts pēc PDGA noteikumiem. Daudzās valstīs ir disku golfu pārraugošās federācijas (Latvijā - LDGF) izdotie noteikumi, bet arī tie tiek sagatavoti, vadoties pēc PDGA.
PDGA apkopo spēlētāju un rīkotāju viedokļus un veic noteikumu izmaiņas un uzlabojumus, lai mums spēle būtu patīkamāka.
2018. gada noteikumos ir vairāki jaunumi, taču būtiskākais un pamanāmākais ir šis:
  • Izdarot metienu kājai (vai jebkuram citam atbalsta punktam) jāpieskaras iedomātam A4 lapas izmēra (20x30cm) taisnstūrim, kas atrodas uz spēles līnijas tieši pie marķiera. (Nevis jāpieskaras tieši spēles līnijai, kā tas bija agrāk.)
     

Ir arī virkne mazāk pamanāmu izmaiņu. Arī to zināšana reizēm var palīdzēt. Te daži jaunumi vienkāršā valodā:
  • Ja metiens bijis tāds, ka nākamais metiens jāveic no tās pašas vietas (piemēram, kārtējā neveiksme, metot no soda zonas), tad nākamais metiens tiek veikts uzreiz, negaidot citus spēlētājus.
  • Vairs netiek izteikts neviens brīdinājums, ja ir pārkāpti metiena noteikumi. Piešķir sodu. Arī šis nepareizais metiens tiek skaitīts.
  • Spēlētājs pēc grupas informēšanas drīkst pārcelt metiena vietu attālinoties pa spēles līniju neierobežoti tālu. (agrāk bija ne vairāk kā 5m). Tas "maksā" 1 soda punktu. Ja metiena vietas pārvietošana notiek pēc jau sodīta metiena, tad papildus soda punktu nepiešķir. Piemēram: 1. metiens iekrīt dīķī; spēlētājs, saņēmis soda punktu, marķē savu jauno metiena vietu dīķa malā. Šajā brīdī viņš drīkst pārvietot marķieri pa spēles līniju prom no groza cik tālu vien vēlas (ja vien viņš paliek laukumā) un par to papildus sodu nesaņem.
  • Ja Tu netīšām trāpi sev vai savam inventāram, Tu saņem 1 soda punktu. Tāpat kā iepriekš, tīša (sevis vai cita spēlētāja mesta) diska trajektorijas ietekmēšana "maksā" 2 soda punktus.
  • Ja spēlētājs neierodas uz celiņa izspēli, viņš saņem +4.
  • Ja spēlētājs sāk spēli nepareizajā celiņā un/vai nepareizajā grupa, viņš saņem 2 soda punktus.
Jaunie noteikumi stājas spēkā no 2018. gada 1. janvāra. Veiksmīgus lidojumus!