Prodiscus Baltic Sea Tour 2016 - Laumas Open

4., 5. jūnijā Laumu dabas parka laukumā notiks Baltic Sea Tour 3. posms. Tās ir starptautiskas sacensības, kas notiek kopš 2008. gada. Ik gadu Baltijas labākie spēlētāji spēlē vairākus sacensību posmus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Šis šobrīd ir lielākais Latvijā notiekošias turnīrs.
Līdzīgi, kā iepriekšējos gados, BST posmā tiks dalīti arī Latvijas Čempionāta punkti. Sacensības notiks pēc BST nolikuma, bet Latvijas spēlētāju rezultāti papildus tiks vērtēti arī pēc LČ kritērijiem. Tas būs LČ 3. posms.


Sacensību formāts

Sacensības notiks 2 dienas. 4. jūnijā pirmie divi 21 celiņa raundi, 5. jūnijā trešais 21 celiņa raunds un 10 celiņu finālraunds. LČ ieskaitē tiks vērtēti tikai pirmie trīs raundi. Tā kā BST ir vecuma ierobežojumi, LČ U13 gupa netiks vērtēta.

Pieteikšanās

Pieteikšanās sacensībām notiks skoorin.com sistēmā. Lai to izmantotu - jāreģistrējas. Reģistrējoties Skoorin sistēmā jāizmanto savs īstais vārds un uzvārds (šoreiz vēlams bez garumzīmēm).
Pieteikšanās termiņi:
1. fāze - no 26. aprīļa līdz 1. maijam - Pieteikties var tikai BST top spēlētāji
2. fāze - no 2. maija līdz 8. majam - Pieteikties var ikviens PDGA biedrs
3. fāze - no 9. maija līdz 25. maijam - Pieteikties var ikviens
Pieteikuma apstiprināšana:
Dalībnieks ir pieteikts sacensībām tad, kad viņš ir veicis priekšapmaksu un skoorin.com ir redzams, ka pieteikums ir apstiprināts.


Divīzijas

MPO (var spēlēt visi) – 20 € vai 40 €*
MJ2 (juniori, dz.g. 2001. - 2004.) – 10 €
FPO (sievietes) – 20 € vai 40 €*
MPM (Masters (dz.g. 1976 vai agrāk)) – 20 € vai 40 €*

*40 € maksa ir brīva izvēle. Šo summu maksājošie sacentīsies par posma naudas balvu. Jo vairāk pretendentu, jo lielāka summa.


Priekšapmaksa

Piesakoties sacensībām, nekavējoties jāveic priekšapmaksa.
20 € - MPO,FPO, MPM spēlētājiem, kas nepretendē uz naudas balvu
40 € - MPO,FPO, MPM spēlētājiem, kas pretendē uz naudas balvu
10 € - MJ2
Viena no priekšapmaksas iespējām ir 4. maija posmā Mežaparkā veikt maksājumu par Laumu posmu.
Otra iespēja ir veikt maksājumu Laumās noteikto termiņu robežās- izdevīgi Laumu kluba biedriem.
Trešā iespēja ir veikt maksājumu uz kontu.
Ja nauda samaksāta klātienē vai ja saņēmēja kontā nauda nonākusi noteiktajā termiņā, un pieteikums ir bez kļūdām, dalība ir apstiprināta.
Ja līdz termiņa beigām maksājums nav izdarīts klātienē vai nauda kontā nav ienākusi, dalībnieks tiek dzēsts no saraksta.
Saņēmējs: SIA “LAUMAS”
Reģ. num.: LV49001005172
Adrese: Laumas, Ives pag. Talsu nov. LV-3261
Konts: LV78UNLA0050003550520
Maksājuma aprakstā lūgums norādīt:
Garantijas maksa par disku golfu 04.06.2016 – Vārds, uzvārds
(vai vairāku personu vārdi)


Dalības atcelšana

Ja dalība tiek atcelta līdz 8. maijam tiek atgriezta visa saumma mīnus 5 € par datu apstrādi
Ja dalība tiek atcelta līdz 15. maijam tiek atgriezta visa saumma mīnus 10 € par datu apstrādi
Ja dalība tiek atcelta pēc 15. maija, nauda netiek atgriezta.

Sacensību programma

Sacensību programma tiek precizēta....
(Kopumā tā būs līdzīga citiem BST posmiem: Piektdien dubultspēle, sestdien, svētdien - lielie mači.)